Masz pytania ?   +48   510 181 210
Szkolenia


Ciągła chęć pogłębiania wiedzy jak i umiejętności skłoniła nas do podjęcia decyzji o organizacji szkoleń w naszej stajni a przez to zachęcania ludzi z okolicy Warszawy do poszerzania swoich horyzontów w zakresie jeździectwa nie skupiając się tylko na klasyce.
Zależy nam na współpracy z ciekawymi osobami, które wprowadzają do świata jeździeckiego nowe spojrzenie – spojrzenie „naturalne” i chcą się tą wiedzą podzielić.

read more

Wkrótce

KURS LONŻOWANIA Z ADAMEM SUSŁOWSKIM 19 - 20 marzec 2016 r.
Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z Adamem Susłowski.

Poruszane będą takie kwestie jak poprawne użycie pomocy czy też posługiwanie się mową ciała. Zajęcia dopasowane do poziomu wyszkolenia uczestników. To nie jest kurs do pooglądania tu się lonżuje w praktyce. Stęp, kłus, galop, kawaletki, ćwiczenia na lonży z koniem (zmniejszanie kół, przejścia), praca na długich wodzach i lonżowanie na dwóch lonżach - poziom zależny od zaawansowania uczestnika, każdy ma indywidualną lekcję, nie dostosowujemy zajęć do początkujących, każdy pracuje na swoim poziomie. more >

SPRAWNOŚĆ PSYCHO-FIZYCZNA JEŹDZCÓW 16 - 17 kwiecień 2016 r.
Zapraszamy na jednodniowe szkolenie, które będzie prowadzone przez Natalię Jasicką - Krugiołka z firmy Harmonylife.

Podczas szkolenia będą poruszone następujące tematy oraz ćwiczenia praktyczne:
- teoria powstawania napięć psycho - fizycznych w ciele
- indywidualna ocena miednicy i zakresu ruchomości stawów biodrowych
- nauka ćwiczeń rozciągających dla grup mięśniowych, ważnych w dosiadzie
- ocena napięć psychogennych uniemożliwiających swobodę dosiadu - techniki relaksacji i wizualizacji
- profilaktyka przeciwko dolegliwościom kręgosłupa - teoria i praktyka
- nauka technik manualnych - praca na stołach do masażu
more >

SZKOLENIE DOSIADOWE + TRE 14 - 15 maj 2016 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które były u nas na szkoleniu lipcowym i paździenikowym ze sprawności psycho-fizycznej jeźdzców z Natalią Jasicką - Krugiołka na CIĄG DALSZY.

Będzie to szkolenie DOSIADOWE wraz z wykładem i terapią TRE. TRE jest zestawem ćwiczeń, prowadzących do pojawienia się w ciele drżeń, które mają na celu stopniowe uwolnienie go, od blokujących je napięć. Drżenia to fizjologiczna reakcja każdego zwierzęcia w tym również człowieka, która po przebytym stresie lub traumie umożliwia powrót do równowagi w ciele. more >

Szkolenia, które już się odbyły

MASAŻ I STRECHING KONI 26 wrzesień 2015
Jednodniowe warsztaty masażu i strechingu koni prowadzone przez Paulinę Puchała z Happy Horse Massage.

W ramach warsztatów:
- budowa kostno - mięśniowa
- nauka masażu relaksacyjno - pobudzającego
- stretching
- podstawy dopasowania siodeł
- diagnostyka - odnajdywanie źródła bólu. more >

SPRAWNOŚĆ PSYCHO - FIZYCZNA 3 - 4 październik 2015
Jednodniowe szkolenie prowadzone przez Natalię Jasicką - Krugiołka z Harmonylife.
Co można osiągnąć?
- uelastycznić ciało
- poprawić równowagę mięśniowo - powięziową, która jest najistotniejsza w symetrycznym działaniu pomocami
- zwiększyć czucie proprioceptywne, które daje umiejętność oceny i korekty własnego dosiadu bez kontroli wzroku
- odkryć swoje napięcia psychogenne, które rzadko brane pod uwagę podczas treningów, mają ogromny wpływ na swobodę dosiadu, nauczę jak je rozluźnić
- nauczyć się ocenić symetrię swojego ciała i dopasować ćwiczenia rozciągające do domu
- uspokoić rękę oraz nauczyć się precyzyjnie działać miednicą
- zwiększyć świadomość ciała aby nie tylko lepiej komunikować się z koniem za pomocą dosiadu, ale móc bez bólu na przykład kręgosłupa jeździć konno do później starości. more >